Våren 2019

Under våren kommer vi att påbörja arbetet för en eventuell renovering av innergården. Underlag kommer att tas fram och därefter kommer vi att gå ut på förfrågning till diverse markentreprenörer. Vi kommer även undersöka huruvida vi ska gå tillväga med vatten som tar sig in i källaren vid fasadlivet på innergården.

You may also like