Allmän information

Här kan du ladda hem olika typer av dokument samt få tillgång till erforderliga länkar som berör vår förening.

Föreningsrelaterade dokument

  • Årsredovisningar: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
  • Förtydligande föreningens ekonomi: Föreningens ackumulerade förlust hänför sig till transaktioner när fastigheten överfördes från aktiebolag som föreningen köpte år 2005. Efter överföringen skrevs värdet av aktierna ned och fastighetens värde skrev upp till 75% av marknadsvärdet. Enligt bokföringsreglerna ska nedskrivning av aktierna påverka resultatet men inte uppskrivningen av fastigheten. Nedskrivning och uppskrivning tog ut varandra, men endast nedskrivningen får påverka resultatet. Därav den till synes enorma ackumulerade förlusten, som endast är bokföringsteknisk.
  • Stadgar (antagna 050217)
  • Informationsblad (mars 2011), (mars 2010)
  • Intresseanmälan för balkong (sep)

Övriga dokument

Länkar – Föreningen/boendet

  • KabelTV: Canal Digital
  • Internetleverantör: Bredbandsbolaget (upp till 60Mbit/s genom telejacket)
  • Närmaste återvinningscentral (grovsopor): Sjölunda eller Bunkeflo

Länkar – Generell bostadsinfo