Våren 2019

Under våren kommer vi att påbörja arbetet för en eventuell renovering av innergården. Underlag kommer att tas fram och därefter kommer vi att gå ut på förfrågning till diverse markentreprenörer. Vi kommer även undersöka huruvida vi ska gå tillväga med vatten som tar sig in i källaren vid fasadlivet på innergården.

Continue Reading

Våren 2018

Inredning av vinden har påbörjats. Ställningar kommer att resas både på gatan och på innergården. Styrelsen hoppas att medlemmarna kan ha överseende med de eventuella olägenheter som kan uppkomma under byggtiden.

Continue Reading

Sommaren 2017

Årsmöte hölls på hotell Renaissance. 13 st. medlemmar var närvarande. Styrelsen ser gärna att medlemmarna inför nästa årsmöte inkommer med motioner senast 14 dagar innan mötet, så att styrelsen kan förbereda svaren.

Continue Reading