Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att allt skall fungera. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja och att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Vi slipper också onödiga kostnader. Ett välskött hus ger dessutom våra lägenheter ett högre värde. Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

Föreningsarbete
Denna förening är en bostadsrättsförening vars driftsform bygger på engagemang och ansvarstagande från medlemmarna. För att vi skall få ett trivsamt och kostnadseffektivt boende är det viktigt att alla medlemmar håller sig informerade om föreningens angelägenheter och gärna deltar i föreningens arbete. Detta kan ske t.ex. genom att ta del av anslag i trapphus, läsa styrelsens medlemsblad som

Lägenhetsunderhåll
Styrelsen vill påminna om att alla renoveringsarbeten  du utför i din lägenhet måste göras fackmannamässigt. Styrelsen kommer vid  varje försäljning av föreningens lägenheter göra en inspektion av lägenheten  för att bedöma denna typ av frågor och undersöka ifall medlemmen orsakat någon  skada på fastigheten eller om något annars måste ersättas (väsentliga förändringar  i lägenheten ska därför anmälas till styrelsen för tillstånd). Vad du ansvarar  för i lägenheten framgår av föreningens stadgar. Läs gärna igenom föreningens stadgar eftersom dessa innehåller viktig juridisk  information för dig angående både dina rättigheter och skyldigheter som  bostadsrättsinnehavare. Brott mot stadgarna kan betyda att ditt medlemskap i  föreningen förverkas.

  • Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- och ventilationssystem eller ingrepp i stommen får göras utan styrelsens skriftliga medgivande.
  • Det är inte tillåtet att göra några infästningar i fasaderna.
  • Alla fasta elinstallationer skall utföras av behörig elektriker.
  • Tänk på elsäkerheten, se till att du kontrollerar var ledningarna går så att du inte borrar i dem eller gör annan åverkan.

Livlig granne
Alla måste visa respekt för sina grannar, och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn. Ska du ha fest, så prata med dina grannar innan. Självklart måste man få spela musik, och när man bor i ett flerfamiljshus ingår det att man hör grannarna ibland.

Men att uppfattas som störande är någonting helt annat. Be grannarna att höra av sig så fort de blir störda och om de knackar på eller ringer, så sänk genast volymen. Det bästa är om man kan reda ut sådana här saker grannar emellan. Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Fungerar inte det så kan du kontakta styrelsen. Då är det viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen, och även hur du blev störd. En enstaka fest behöver inte tas upp med styrelsen, men om du känner att du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med din styrelse vara ett sätt att reda ut problemet. En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör, och sedan en chans att bättra sig.

Borrning och spikning
Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete som kan vara störande måste det utföras med hänsyn till övriga boende. Borrning är endast tillåtet på följande tider:
Måndag-fredag kl 08.00-20.00
Lördag och söndag kl 10.00-18.00

Flyttning och uthyrning
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

När det gäller andrahandsuthyrning av lägenheter gäller särskilda regler enligt lagen om bostadsrätter. Tag kontakt med styrelsen i god tid om du har planer på andrahandsuthyrning av lägenheten.

Rökning
Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåtet liksom att kasta fimpar utanför våra portar.

Köksfläktar
Vänligen notera att fläkt med motor inte får kopplas till fastighetens  ventilationskanal eftersom föreningen har självdragsventilation (endast fläkt med s.k. spjäll får användas). En kolfilterfläkt för återcirkulation får  monteras i köket men den får inte anslutas till ventilationen!

Sophantering
Vänligen respektera att endast sedvanliga ”hushållssopor” och  tidningar/papper får läggas i de sopkärl föreningen tillhandahåller i soprummet.  Grovsopor (tex. kartong, glas, hårdplast, elektronik etc.) måste tas  omhand av respektive lägenhet, tex. bäras bort 300m till sopstationen vid fågelbacksgatan.  Övriga grovsopor m.m. kan kostnadsfritt lämnas på SYSAV:s sopstation i Sjölunda  (se Sysav:s två närmaste återvinningscentraler i Sjölunda eller Bunkeflo för öppetider etc.).

Säkerhet och ansvar
Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott. Ur brandsäkerhets- och inlärningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphusen fria. Inga cyklar eller barnvagnar får ställas i trapphusen. Vi ansvarar tillsammans för entré, cykelrum, entréförråd och källare etc.
Det är viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

Tvättstugan
För att alla skall kunna ha nytta av de gemensamma tvättutrymmena är det viktigt att alla tar del av och följer nedanstående regler. Maskinerna får endast användas på de tider som finns angivna i tvättstugan.

  • Lämna tvättstugan väl städad och i det skick som du själv vill finna den i.
  • Glöm inte att rengöra filter i torktumlaren och på torkaggregat.
  • Glöm inte heller att ”parkera” din bokningscylinder när du utnyttjat din tvättid.
  • Vill man ha torktumlare efter tvättiden får man komma överens med den som tvättar efter.
  • Skador eller felaktigheter på maskiner eller annan utrustning skall omedelbart anmälas till styrelsen.

Tack för din hjälp!
Styrelsen för Brf Adjutanten i Slottsstaden